REVYNYTT
Revydirektör Lennart Jensen har tilldelats Povels Penna

Vi är oerhört stolta & glada att kunna meddela att vår Revydirektör Lennart Jensen har tilldelats Povels Penna. Priset delades ut vid Svensk Revyfestival och Revy-SM i Östersund av Jonatan Blom Ramel.
”Utmärkelsen tilldelas revyförfattare eller författarteam som till medlemsgrupp producerat textmaterial, vilket kännetecknas av humor, satir, esprit eller annat för revynummer karakteristiska drag och som speglar eller behandlar händelser eller företeelser i nutid och vars textmaterial bidragit till den sökande revygruppens utveckling inom konstarten lokalrevy”.
Stort grattis Lennart!


Audition 2.0
Vi håller audition 2.0 då vi söker en manlig skådespelare till vår jubileumsrevy 2020.
Skicka en kort introduktion om dig själv till info@helsingborgsrevyn.se